header-foto

Een overzicht van wat we allemaal doen

 • Inzet van plaatselijke bevolking bij onze projecten. Zij krijgen hiervoor een vergoeding;
 • Relatie onderhouden met de gemeente;
 • Maatschappelijke contacten met de kerk en serviceclubs;
 • Samenwerken met andere stichtingen;
 • Schoolkamp met Nederlandse scholen;
 • Kinderen met bijvoorbeeld klompvoeten of brandwonden individueel zorg bieden;
 • Aanvragen van toeslagen;
 • Hulp aan kwetsbare ouderen;
 • Kerstfeest, Paasfeest, Sinterklaasfeest organiseren;
 • Onderwijs/dagbesteding bieden aan kinderen met verstandelijke en lichamelijke beperkingen;
 • Kinderen betrekken bij maatschappelijke projecten (ouderen dag);
 • Persoonlijke zorg;
 • Gezinnen helpen bij opbouwen woningen;
Siret
 • Arme gezinnen bezoeken en voorzien van eten;
 • Straatkinderen voorzien van eten op locatie;
 • Het aanbieden van een douche en schone kleren;
 • Kinderen voorzien van spullen zodat ze naar school kunnen;
 • Bijlessen voor leerlingen en studenten in Casa Ellen;
 • Educatieve lessen;
 • Meehelpen met huishoudelijke taken; zoals helpen afwassen, opruimen, schoonmaken;
 • Stageplekken bieden voor twee Nederlandse studenten;
 • Ouders of en kinderen helpen aan een legitimatiebewijs;
 • Jongeren helpen aan een baan;
 • Regelmatig bezoek aan de dokter;
 • Indien nodig hulp verschaffen in de vorm van een psycholoog of pedagoog bijvoorbeeld;
 • Getalenteerde Roemeense jongeren ondersteunen met verder studeren.