header-foto

Over onze stichting

Onze stichting weet de kosten zo laag mogelijk te houden door een stichtingsbestuur die zich verbonden heeft op 100% vrijwillige basis, zonder dat zij een vergoeding krijgt voor haar werkzaamheden en inspanningen. Tevens werken wij, ter plaatse, zo veel mogelijk met de lokale bevolking, ondernemers en vrijwilligers, zodat ook zij meegaan in de opwaartse spiraal. Ook geven wij er de voorkeur aan, zoveel als mogelijk, gebruik te maken van (bouw)materialen uit de nabije omgeving om zo de plaatselijke economie te stimuleren.

 

Hoe maken wij het verschil?

  • Geen kostbare organisatie en bestuur
  • Goederen worden zoveel mogelijk ter plaatse gekocht
  • Effectieve hulp om mensen zoveel mogelijk te stimuleren om hun het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien
  • No -nonsens organisatie

Lees meer over ons in ons beleidsplan!

Beleidsplan

 

Ons bestuur

Ons bestuur bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich continu inzetten voor de stichting.

Bestuur

Voorzitter
Gery Stegeman – Directeur Stegeman Installatie Management

Secretaris
Marina Stokroos – Notaris Het Notarieel

Penningmeester
Harm Rozendom – pensionado

Operationeel manager
Johan Middelkamp – Directeur Sallandse Wegenbouw

Bestuurslid
Tonnie van den Brandt – Bedrijfsleider Kaaskamer van Amsterdam

Raad van advies

Mw. R. Broeze
Dagelijks bestuur Waterschap Vechtstromen

Mw. Eshuis – Nijmeijer
Advocaat familie en arbeidsrecht en mede eigenaar van Expert advocaten

Dhr. Gerrit van Dam
Algemeen directeur Van Dam groep